StratKIT

StratKIT-Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses

Läänemere piirkonna avalikul sektoril, sh kohalikel omavalitsustel, on selge huvi liikuda toitlustushangetes keskkonnahoidlike ehk roheliste riigihangete suunas, edendades nõnda tervislikkust, sotsiaalset sidusust ja ringmajandust. Interreg Läänemere programmi rahastusel ellu kutsutud rahvusvaheline projekt StratKIT võtab sellel teekonnal arvesse kohalikud tingimused ja tegurid, et liikuda jätkusuutlikumate hangete ja toitlustusteenuste suunas.

StratKIT+ (2023-2024; Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses: säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu täiendamine) on StratKITi (2019-2022; Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses: jätkusuutlike hangete abivahend Läänemere piirkonnas) jätkuprojekt, mille jooksul arendatakse edasi säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu.

Projektis StratKIT+ täieneb juhendikogu vähemalt 10 uue juhendiga ning see tõlgitakse lisaks olemasolevatele keeltele ka läti, leedu ja rootsi keelde. Juhendikogu pakub kogemuspõhist nõu, millised uuenduslikud strateegiad ja tegevused aitavad kaasa toitlustusteenuste ja hangete jätkusuutlikumaks muutmisele. Kohalikud omavalitsused, toitlustusteenuse pakkujad, koolisööklad ja teised avaliku toitlustuse huvirühmad saavad juhenditest näpunäiteid, kuidas liikuda säästvama toitlustuse poole. StratKIT+ täiendab juhendikogu kriisiaegadega kohanemiseks, nt koolitoidu pakkumine kaasavõetava toiduna ja kohalike omavalitsuste kriisireguleerimise kavad. Koolitades sihtrühmi juhendikogu kasutama, inspireerib StratKIT+ neid uuenduslikult avaliku sektori toitlustust käsitlema ja säästvat arengut toetavaid vahendeid juurutama.

 

StratKIT+

StratKIT

Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu

Kampaania koolides: Kokkame Koos!

Üritused

StratKIT projekti partnerid Eestis:

Tallinna linn

Baltic Restaurants Estonia (Daily kaubamärk)

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS)

 

Täpsemat infot antud projekti kohta siit